INFORMACJE

Drodzy ministranci i lektorzy! W Dekanatach Archidiecezji Lubelskiej rozgrywane są eliminacje do finału IX Mistrzostw LSO w halową piłkę nożną o puchar Metropolity Lubelskiego.

IX Mistrzostwa Archidiecezji Lubelskiej Służby Liturgicznej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Metropolity Lubelskiego

 1. Wpisowe od drużyny wynosi – 100 zł
 • wpłata bezpośrednio na hali w czasie turnieju
 • przelew na konto bankowe Fundacji Rozwoju Sportu na numer konta:

 

 1. Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie

  Ul. Montażowa 16

  20-214 Lublin

  18 2490 0005 0000 4600 6926 4019 Alior Bank

  w tytule prosimy podać: Mistrzostwa LSO 2018 oraz nazwę Parafii

 2. Pakiety dla uczestników:
 • Kanapka dla każdego uczestnika
 • Drożdżówka dla każdego uczestnika
 • Woda dla każdego uczestnika

Do dnia 30 marca 2018 r. prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej zawodników; karta wypełniona w programie Word i przesłana na adres mail: turniejlublin2018@gmail.com

Oryginał karty wraz z pieczątkami i podpisami proszę dostarczyć w dniu turnieju do opiekuna Hali. Wpłaty wpisowe od drużyny dokonuje trener – opiekun drużyny na miejscu, w dniu Mistrzostw, tj., 07.04.2018 r. u Opiekuna Hali, chyba, że wpłata dokonana była przelewem, więc trzeba okazać dowód wpłaty.

Ministranci zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości oraz zgody rodziców na udział w turnieju (według podanego wzoru) – bez tego zawodnik nie może brać udziału w turnieju!

Wszystkie informacje dotyczące turniejowych formalności wysyłamy drogą e-mailową: turniejlublin2018@gmail.com (w tytule prosimy podawać nazwę parafii).